سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد صفری – دانشگاه صنعت آب و برق
محمدرضا نقاشان – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

یکی از مسایل عمده در طراحی، ساخت و بهر هبرداری ژنراتورهای نیروگاهی مساله تخلیه الکتریکی جزیی است.تخلیه الکتریکی جزیی در هنگام بهر هبرداری از ماشین، باید بطور مداوم انداز هگیری شود تا در صورت افزایش ناگهانیاین پدیده قبل از گسترش آن، ماشین برای بررسی بیشتر و تعمیرات عایقی از شبکه خارج شود. این مقاله گزارش آزمایشات انجام گرفته بر روی ژنراتور موجود در دانشگاه صنعت آب و برق، برای بررسی پاسخRTDهای آن به سیگنال تخلیه جزیی در ابتدای فاز و بررسی رابطه این پاسخ ها با مکان تخلیه الکتریکی است.