سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نفر – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران ، دانشگاه آزاد اسلا
مهرداد عابدی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران
بهمن بهمنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

تخلیه جزئی یک پدیده فیزیکی است که باعث خرابی و صدمه عایق می شود . این پدیده مهمترین منبع خطا و خرابی در ترانسفورماتورهای قدرت به شمار می رود . تکنیک های مکان یابی تخلیه جزئی جهت نگهداری و تعمیر ترانسفورماتورهای قدرت بسیار مهم هستند . در این مقاله ابتدا سیم پیچ ترانسفورماتور جهت مطالعه فرکانس های بالا در نرم افزار EMTP شبیه سازی شده است . سپس با مدلسازی تخلیه جزئی در سیم پیچ ترانسفوماتور نشان داده شده است که حین آزمایش ضربه می توان با تحلیل موجک مکان یابی این پدیده را انجام داد