سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد پناهنده – عضو هیات علمی و مدیر گروه فرآوری پسماند پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
بهروز ارسطو – عضو هیات علمی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان
آریامن قویدل – عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
فاطمه قنبری – کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

چکیده:

در چارچوب طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان سمنان، مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری سمنان با هدف لحاظ معیارهای زیست محیطی در فرآیند مکان یابی مورد بررسی قرار گرفت . از آنجا که در مکانیابی مکان های دفن پسماند، معیارهای مکانی موثر می باشند لذا کاربرد ابزارهایی که قادر باشند تجزیه تحلیل های فصایی را انجام دهند حائز اهمیت می باشد . که در این بررسی از نرم افزار GIS استفاده شده است . در تجزیه تحلیل های مکانی وزن لایه ها درترکیب آن ها جهت تفکیک پهن هبندی بسیار مهم می باشد که در این راستا از مدل AHP استفاده شده است. کاربرد مدل AHP وابستگی زیادی به ویژگی های محدوده جغرافیایی مورد مطالعه دارد . زیرا وزن لایه ها تحت الشعاع این ویژگی ها می باشد . در محدوده مورد بررسی، نوع توپوگرافی، توزیع آب های سطحی و کاربری های محیط پیرامونی از اهمیت زیادی برخودار نبوده است.