سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا دانایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسن
محمد حسن زاده نفوتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سعید محتشم نیا –
محمد رضا دانائیان –

چکیده:

در حال حاضر استفاده از سنجش از دورGis به عنوان روش نوین مطالعات مکانی به صورت بخش مهمی از کارهای علمی و عملی در علوم عاطف درآمده است که اهمیت و دقت این روش را نشان می‌دهد. یکی از روش‌های نوین برای رویارویی با مشکل کم‌آبی و افت سطح آب‌های زیرزمینی در مناطق خشک در سال‌های اخیر احداث سدهای زیرزمینی می‌باشد. در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از قابلیت‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور نقاط مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی در منطقه منشاد استان یزد معرفی گردند و. به منظور مکانی یابی مناطق مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی در این منطقه از فاکتورهای شیب، زمین‌شناسی ، کاربری اراضی و تراکم آب راه ها، استفاده شده است. لایه شیب و رده آب راهه ها با استفاده از آنالیز مدل رقومی ارتفاعی پس از انجام تصحیحات لازم در محیط Gis تشکیل گردید . ولای زمین‌شناسی و کاربری اراضی با استفاده از نقشه‌های موجود و تصویر ماهواره‌ای ETM در محیط GIS تشییع شد. پس از تحلیل لایه‌ها در نرم‌افزار، وزن لازم براساس میزان تأثیر هر لایه در مکان یابی سطح‌های زیرزمینی تأمین و با استفاده از فرآیند هم‌پوشانی در نرم‌افزار Arc Gis نقشه مناطق مناسب برای احداث سد زیرزمینی تشکیل گردید. براساس نتایج حاصل مخروط از کانه‌های منطقه دارای بیشترین استعداد جهت احداث سد زیرزمینی می‌باشد. همچنین اراضی سنگ آهک به این لایه در اولویت بعدی جهت احداث سد قرار دارند.