سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
معصوم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
سجاد چهره قانی – دانشجوی دکترا فرآوری، عضو هیات علمی گروه معدن دانشگاه ارومیه

چکیده:
محیط زیست از ارکان توسعه پایدار در هر کشوری است. با افزایش نیاز به مواد معدنی به عنوان مواد اولیه صنایع مختلف، گسترش معدنکاری اجتناب ناپذیر است. لازمه جلوگیری از حوادث، تخریب محیط زیست و رقابت در بازار اقتصادی، انتخاب بهترین مکان برای سد باطله است.عوامل متعدد کمی و کیفی بر این انتخاب تاثیر دارند، ذهن آدمی در ارزیابی دقیق این مجموعه عوامل، اولویت بندی و انتخاب بهترین جواب سردرگم می شود. منطق تاپسیس یکی از مدل های تصمیم گیری چند معیاره است که نزدیک ترین گزینه به جواب ایده آل را می دهد. وزن های به دست آمده برای شاخص ها در این منطق دور از واقعیت و ذهن تصمیم گیرنده است. برای همخوانی بهتر مدل با واقعیت، برای هر شاخص ضریب اهمیت در نظر گرفته شد که اوزان تعدیلی متناسب تری را نتیجه می دهد. هدف ایجاد الگویی می باشد که با توجه به شرایط هر منطقه بتوان با تاکید بر هر یک از مسائل منطقه محیط زیست، اقتصادی، پایداری و … بهترین مکان سد باطله را انتخاب کرد.