سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس
شقایق یوسفی – دانشگاه تربیت مدرس
رضا دشتی – دانشگاه تهران

چکیده:

تجدید ساختار سیستم قدرت و کاستی ظرفیت انتقال انرژی توجه عمومی را به سمت منابع تولید پراکنده سوق داده است . مکان یابی مناسب DG ها در شبکه قدرت دستیابی به حداکثر منافع نهفته در آنها رامیسر می سازد . این مقاله روشی برای تعیین مکان بهینه سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه به عنوان یکی از پر کاربردترین تکنولوژی های DG با هدف کاهش تلفات و آزادسازی ظرفیت شبکه های توزیع شعاعی ارائه می کند . در مکان یابی سیستم های PV از آلگوریتم گراف استفاده شده است و ظرفیت آنها بر اساس اعمال محدودیتهای ولتاژ شبکه و سطوح در اختیار مکانهای کاندیداتعیین شده است . نتایج شبیه سازی نیز برای تایید کارآیی روش فوق ارائه شده است .