سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه جعفری – کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی
حجت اله زنجیر – دانشیار بخش مهندسی معدن
جمشید شهاب پور – استاد بخش زمین شناسی

چکیده:

توجه به مسئله مکان یابی برای استقرار صنایع، جهت پیشگیری از بحرانهای محیط زیستی متحمل و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات پهنه سرزمین، یکی از موضوعات جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه دولت، بالاخص سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفتهاست. بهترین مکان برای استقرار یک منبع، مکانی است ک بتوان در آن به بیشترین استفاده (از نظر کمی) و در عین حال بهترین استفاده (از نظر کیفی) از منبع ذکر شده رسید. در این مقاله، هدف به دست آوردن بهترین مکان برای احداث صنایع فرآوری زغالسنگ و تولید سیمان در استان کرمان می باشد. برای این منظور، فاکتورهای (داده های مکانی) مختلفی از جمله مکان معادن و اندیسهای معدنی زغالسنگ، سنگ آهک، سنگ گچ، سیلیس، سنگ آهن، رس و پوزولان، راهها، مناطق مسکونی، مناطق حفاظت شده، مناطق کویری، پوشش گیاهی، آبراهه ها و رودخانه ها، شیب زمین و گسلها مدنظر قرار گرفت. در نهایت، از مدل منطق فازی برای تلفیق و آنالیز داده های مکانی موجود استفاده شده و مکانهای حاصل از این مدل، براساس ویژگیهای و اهمیت هر یک از لایه داده ها مشخص گردیدند.