سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرسول علی بخشی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا قیطانچی – دکترای تکتونیک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده ازکاتالوگ موج p1800 زمین لرزه رخ داده شده در بین سال های ۲۰۰۶ تا نوامبر ۲۰۰۷( که توسط شبکه لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک ثبت شده است و در سایت این شبکه موجود است) و مدل سرعت پوسته ای آقای دکتر جوان و برنامه اختلاف- دوبل به تعیین مکان مجدد زمین لرزه ها با برطرف کردن تاثیرات ساختار سرعتی مدل سازی نشده می پردازیم. در این مطالعه هدف از تعیین مکان مجدد زمین لرزه ها تجزیه و تحلیل موقعیت و جهت گیری گسل های منطقه و بدست آوردن اطلاعاتی از تکتونیک منطقه می باشد. اجرای برنامه با مقادیر متفاوتی از فواصل جدایی حوادث و با روش وارون سازی به روش کمترین مربعات خطا می باشد. و بهترین نتیجه با فاصله جدایی ۵ کیلومتر بدست آمده است که در این حالت ۷۶۴ زلزله در ۷۵ گروه متفاوت قرار می گیرند که عمده حوادث در ۴ درسته اول این گروه قرار گرفته است و مکاتن آ«ها بهینه می شود. از نتایج بدست آمده از تعیین مکان مجدد زلزله می توان تنگ شدگی دسته ها و جمع شدگی آ«ها و درصد تمایلات خطی در داخل دسته بندی ها را به راحتی مشاهده کرد.