سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن سعیدی – استادیار گروه آب و محیط زیست دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت تهران
محمد ضیایی – کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده:

بهره برداری نیروگاههای حرارتی و چرخه ترکیبی کشور با توجه به مصرف سوختهای فسیلی و بخصوص مصرف سوخت نفت کوره در ماههای سرد سال، تولید زایدات باقیمانده کف کوره ها و زایدات ناشی از تصفیه پسابهای شستشوهای شیمیایی سمت بخار و سمت آتش سطوح انتقال حرارت می گردد. این گروه از زایدات حاوی آلاینده های گوناگون بخصوص انواع فلزات سنگین ( سرب، روی، نیکل، کروم، …) در غلظتهای زیاد بوده و برای دفع نهایی آنها در محیط زیست، خاصی باید مد نظر قرار گیرد. انتخاب محل دفن نهایی این زایدات در زمین شامل ملحوظ نمودن معیارهای مهندسی، معیارهای زیست محیطی و معیارهای اقتصادی می باشد که باعث عدم امکان دفن این زایدات در محلهای دفن معمولی زباله های شهری می گردد. در مطالعه حاضر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) گزینه های محل دفن نهایی زایدات خطرناک در سطح استان قزوین بررسی و انتخاب گردیده است. برای استفاده از GIS پس از جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰۰ آماده سازی این اطلاعات صورت گرفت. بعضی از لایه ها موجود نبودند که با اخذ مسطحاتی عوارض مورد نظر این لایه ها تهیه گردیدند. برای مکان یابی محل دفن زایدات از نرم افزارهای Arc View ver 3.2a و ArcGis ver 9 استفاده گردید. در ابتدا لایه های اطلاعاتی به دو دسته لایه های دارای محدودیت ( مناطق حذفی) و لایه های موثر تقسیم شدند. نقشه های مورد استفاده در تهیه این لایه ها عبارتند از نقشه تقسیمات کشوری، نقشه انواع راه های دسترسی، نقشه شهرها، نقشه روستاها، نقشه طبقات شیب، نقشه گسل ها، نقشه معادن و شهرکهای صنعتی، نقشه مناطق حفاظت شده، نقشه مسیلها و رودخانه ها و کانالهای آب، نقشه منطقه بندی سطح ابهای زیرزمینی،‌نقشه خطوط هم باران و ایشتگاه های هواشناسیة نقشه خطوط هم دما. سپس با استفاده از مدل همپوشانی شاخص که برای این کار مناسب تشخیص داده شد، تلفیق نقشه ها صورت گرفت و مناطق مناسب دفن تعیین گردیدند. این مناطق شامل یک ناحیه در غرب، چهار ناحیه در شرق و پنج ناحیه در جنوب غربی استان ( هر یک به وسعت یک نقشه ۱/۲۵۰۰۰) می باشند.