سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی، دانشکده مناب
جهانگیر عابدی کوپایی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرضیه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی، دانشکده مناب
محمد عبدالحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک که با مشکل کمبود آب مواجه هستند، استفاده از سیلاب یکی از راه حل های مناسب برای جلویگری از تخریب اراضی کشاورزی، مرتعی و تغذیه سفره های آب زیر زمینی می باشد. کاربرد سنجش از دور (RS) و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) می تواند کمک موثری در شناخت عرصه های مناسب برای پخش سیلاب نماید. در تحقیق حاضر، در یکی ازمناطق واقع در جنوب اصفهان، نقشه شیب، نقشه خاک و نقشه جهتهای جغرافیایی منطقه ، تصاویر ماهواره ای TM و نقشه کاربری اراضی منطقه مورد نظر تهیه گردید و با انطباق لایه های اطلاعاتی و استفاده از GIS محل های مناسب برای تغذیه مصنوعی استخراج گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم های اطلاعات جغرافیایی می تواند ابزار کارآمدی برای مکان یابی محل های مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی باشد.