سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمدرضا آقاابراهیمی – دانشیاردانشگاه بیرجند
محمدمهدی قاسمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی قدرت
مهدی تورانی – دانشجوی دکتری مهندسی قدرت

چکیده:
امروزه با پیشرفت ارتباطات و فناوری دیجیتال ازشبکه های هوشمند به عنوان فرصتی مناسب درسیستم قدرت یادمیشود این شبکه ها قادرند به صورت آنلاین متناسب با قرارداد و باهمکاری تعدادی ازمشترکین بارتعدادی ازمشترکین هوشمند رادرمواقع پیک به گونه ای که دررفاه حال مشترکین خللی وارد نشود کاهش دهند دراین مقاله به موضوع مکان یابی منابع تولید پراکنده DG درشبکه هوشمند با همکاری مشترکین هوشند برای کاهش بار به منظور کاهش هزینه خسارت شرکت های توزیع برق و نیروگاه ها درمواقع پیک مصرف و تاثیرهمکاری مشترکین برمکان یابی منابع تولید پراکنده پرداخته خواهد شد.