سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین یوسفی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشکده مهندسی منابع زمین
یونس نوراللهی – دانشجوی دکتری مهندسی مخزن دانشکده مهندسی منابع زمین

چکیده:

دراین مطالعه برای تهیه نقشه مناطق پتانسیل دار انرژی زمین گرمایی در ایران از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( ساج) بعنوان نرم افزار پشتیبان تصمیم گیری استفاده شده است. هدف ازا ین مطالعه تعیین مناطق پتانسیل دار انرژی زمین گرمایی در ایران به عنوان پایه مطالعات تکمیلی جهت اکتشاف و بهره برداری از انرژی طبیعی ، پاک و سازگار با محیط زیست برای نیل به اهداف توسعه پایدار در برنامه چهارم کشور می باشد.