سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادعلی باباییان جلودار – استاد گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی باقری – استادیار گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آرام پاشا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عمار افخمی قادی – کارشناس ارشد گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

در سیستم سه لاین تولید برنج هیبرید، لاین های اعاده کننده باروری مناسب با قدرت ترکیب پذیری بالا نقش مهمی را ایقا می کنند. انتقال ژن Rf به این لاینها از طریق روش اصلاحی بک کراس انجام می پذیرد. اگر در این روش اصلاحی بتوان از انتخاب به کمک نشانگر مولکولی استفاده نمود هزینه کا ر خیلی کمتر شده و سریعتر به R لاینهای مطلوب دست خواهیم یافت. گام اول برای استفاده از این تکنیک، نشانمند کردن ژن Rf است که هدف تحقیق در این آزمایش بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که آغازگرهای RM258 و RM228 روی بازوی بلند کروموزوم ۱۰ و آغازگرهای RM151 و RM490 روی بازوی کوتاه کروموزوم ۱، نه تنها باندهای چندشکلی بین IR68899A و آمل-۲ نشان دادند بلکه پیوستگی بالایی با ژن اعاده کننده باروری نیز نشان دادند. فاصله از ژن (Rf(3 تا نشانگرهای RM151 و RM490 به ترتیب ۴/۱۸ و ۱/۳۹ سانتی مورگان بوده همچنین نشانگرهای RM258 و RM228 با ژن اعاده کننده باروری (Rf(4))، پیوسته می باشند. فاصله از ژن (Rf(4 تا نشانگرهای RM258 و RM228 به ترتیب ۲/۷۸ و ۸/۴۱ سانتی مورگان می باشد. نشانگرهای (RM258, RM490, RM151)SSR و RM228) جهت استفاده در برنامه انتخاب به کمک نشانگر برای لاین های اعاده کننده باروری در سیستم CMS-WA بسیار امید بخش و مؤثر خواهند بود.