سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدجواد امیرخانلو – گروه مهندسی برق، واحد علی اباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
مسعود رادمهر – گروه مهندسی برق، واحد علی اباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
امان کلدی کوچکی – گروه مهندسی برق، واحد علی اباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده:
در این مقاله یک روش مؤثر جهت تعیین همزمان مکان و اندازه توان و راکتیو بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع شعاعی ارائه شده است و شاخص های بهینه سازی در تعیین مکان و اندازه بهینه DG، کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ می باشد. برای حل این مسئله از الگوریتم ژنتیک با کدهای حقیقی استفاده شده است که آن را از کارهای انجام شده تاکنون متمایز می سازد. همچنین از الگوریتم پخش بار پس رو- پیش رو که مبتنی بر شبکه های توزیع می باشد اتفاده شده است. تمامی موارد بیان شده توسط نرم افزار MATLAB برنامه نویسی و روی شبکه ۳۳ شینه IEEE پیاده سازی و نتایج استخراج شده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.