سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید شهابی –
محمودرضا حقی فام –
غلامرضا خوش خلق –

چکیده:

مسأله برنامه ریزی بلند مدت طرح توسعه شبکه توزیع از ابعاد مختلف دارای پیچیدگی های فراوانی بوده چرا که این مسأله دارای تعداد بسیار زیادی متغیر تصمیم گیری است .
جایابی بهینه پست های فوق توزیع و تعیین ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه آنها یکی از مسائل عمده در طراحی توسعه می باشد . مسأله بررسی شده در این مقاله یافتن تعداد، مکان، تعیین ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه پست های توزیع از میان مکانهای کاندید برای احداث پست می باشد . روش پیشنهادی بر اساس الگوریتم ابتکاری تخصیص بار می باشد . همچنین در این مقاله با ارائه یک روش شبه پویا (Pseudo dynamic) طرح توسعه پستهای فوق توزیع برای دوره های مختلف زمانی از سال مبنا تا سال افق پیشنهاد می گردد . تایع هزینه در روند طراحی شامل هزینه های سرمایه گذاری ( احئاث پست، قیمت زمین و تجهیزات ) ، افت ولتاژ و قابلیت اطمینان می باشد . روش ارائه شده، در یک ناحیه جغرافیایی بزرگ انجام گردیده که نتایج آن در حد مطلوبی بوده است .