سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید آزادی نجات – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور
سید غلامعلی جلالی – دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور دانشگاه
سید حسن قدسی پور – دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر ک

چکیده:

در سالهای اخیر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی باعث کمبود فضای سبز موجوددر شهرها شده است در عین حال گرایش و توجه به جنگل ها و جنگلداری شهری به خاطر رشد آگاهی مردم از این مناطق به عنوان مکانی برای تفریح و کاهش استرس و سایر فواید آن افزایش یافته است با توجه به این مساله نیاز به حفظ درختان باقی مانده و همچنین انتخاب مکان هایی جدید برای جنگل کاریدر شهرها ضرورت می یابد یکی از ابزارهای جدید و کارآمد برای انتخاب این مناطق استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی است مکان یابی از جمله تحلیل های مکانی است که اهمیت زیادی در کاهش هزینه های ایجاد و راه اندازی فعالیت های مختلف داردبه همین دلیل در انجام پروژه های اجرایی از مراحل مهم و تاثیر گذار به شمار می رود امروزه با توجه به توانایی های سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت تجزیه و تحلیل داده های مکانی فضای بسیار کارآمدی برای انجام مراحل مختلف تحلیل های مانند مکان یابی ایجاد شده است همچنین اهمیت مکان یابی به عنوان مرحله تعیین کننده اکثر هزینه های احداث و سایر برنامه ریزی های اقتصادی پروژه ها آن را مورد توجه مدیران و تصمیم گیرندگان نیز قرار داده است که نتیجه آن استفاده از روشهای مختلف تصمیم گیری برای مکان یابی است.بنابراین استفاده از چنین روشهایی درGIS برای اجرای مکان یابی نتایج دقیق تری را ممکن است ارایه دهد که در آن هر دو بعد مکانی و مدیریتی مساله مورد توجه قرار می گیرد استفاده از این روش ترکیبی در علوم مختلف مانند منابع طبیعی با توجه به کارآرایی این روش روز به روز در حال توسعه است یکی از کاربردهایی این روش مکان یابی جنگل های شهری است.که اخیرا در برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.در این مبحث پس از بیان مقدماتی درباره مکان یابی و مراحل اجرای این درGIS روشی جدید برای مکان یابی جنگل های جدید شهری ارایه شده که علاوه بر استفاده از GIS دانش و مهارت افراد خبره را نیز تا حد زیادی در آن دخالت داده شده است