سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمدرضا آقاابراهیمی – دانشیاردانشگاه بیرجند
مهدی تورانی – دانشجوی دکتری مهندسی قدرت
محمدمهدی قاسمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی قدرت

چکیده:
با افزایش قیمت سوختهای فسیلی و نگرانیهای زیست محیطی استفاده ازانرژی های تجدیدپذیرمانند بادوخورشید افزایش یافته است همچنین استفاده ازخودروهای الکتریکی ev و خودروهای هیبریدی قابل اتصال به شبکه PHEV که با عنوان V2G شناخته میشود توسعه یافتها ست باتوجه به فراگیرشدن استفادها زاین خودروها درایندها ی نزدیکپارکینگ خودروهای الکتریکی EVP به عنوان منابع توبید پراکنده DG وذخیره ساز انرژی الکتریکی مورد توجه قرارمیگیرند مکان قرارگرفتن این پارکینگ ها برای شرکت های توزیع برق ازنقطه نظر کاهش تلفات و برای شهرداری ها ازنقطه نظر وسعت منطقه شهری که قرار است پارکینگ درآن احداث گردد حائز اهمیت می باشد دراین مقاله با موضوع مکان یابی پارکینگ خودروهای الکتریکی با درنظر گرفتن اطلاعات GIS و وسعت مناطق شهری و با هدف تسریع درمکان یابی پارکینگ ها به منظور کاهش مکانهای کاندید و همچنین رضایتمندی شرکت توزیع برق و شهرداری ها پرداخته شده است