سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام فرضی – دانشجوی کارشناسی مهندسی ترافیک دانشگاه علوم انتظامی

چکیده:

پیرامون شهر تهران و کیفیت ساخت و ساز ،شهرسازی و مشکلات متعدد آن سخن بسیار گفته و نوشته های بسیار نگاشته شده است .تهران در دهه های اخی ر به سرعت رشد کرده و جمعیت آن طی سه سال به چهار برابر افزایش یافته است .گسترش بی رویه تهران و رشدبی سابقه جمعیت آن از یک سو و عدم ارتقاء مناسب امکانات ارتباط شهری و زیر ساختهای سیستم حمل و نقل از سوی دیگر منجر به ایجاد معضل عظیم ترافیک و افزایش در تاخیر ه اگشته است که در شرایط کنونی نیازمند برقراری مدیریت بحران میباشد .شهرستانهای اطراف تهران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و علاوه برآن به دلیل تداخل بافت روستایی باانتظارات و تقاضای شهری همواره مشکلاتی رابوجودآورده است .در این میان شهرستان شهریار به عنوان ایستگا ه و پل ارتباطی تهران با شهرک ها و روستاهای اطراف بارترافیکی بسیار بالایی را متحمل شده که عمده این بارترافیکی برفضای ٣ هکتاری محدوده قائم وارد می شود.از ٢٠ سال پیش به علت پاسخگو نبودن حاشیه میدان امام خمینی ایستگاهها به مرور به سمت پایین خیابان ولیعصر و محدوده قائم کشیده شده اند.