سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی میرزایی – تهران-پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در شبکه های توزیع روستای ی شعاعی ، استفاده ازAVRبه کاهش تلفات انرژی و افزا یش کیفیت توان مصرف کنندگان انرژی کمک می کند و افت ولتاژ در طول فیدر توزیع کاهش می یابد. از طرفی، برای اینکه به تصمیم گیران شرکت های توزیع انرژی اطلاعاتی داده شود که بر اساس آن بتوانند تصمیم گیر ی بهتری داشته باشند و با تکیه به این اطلاعات بهینه ترین مکان ها برا ی یک مجموعه AVR در شبکه ها ی توزیع را پیدا کنند.فرایند بهینه سازی بر اساس کاهش تلفات کلی و بهبود پروفیل ولتاژ در طول فیدر، به عنوان یک تابع چند ضابطه ای که باید بهینه شود کار می کند .یکی از عالی ترین روشها برای حل اینگونه مسائل چند ضابطه ای الگو ریتمی است بنام μGA . این روش قادر به پیدا کردن جواب با استفاده از یک روش موثر بنام روش بهینه سازی پارتو اس ت .در این مقاله سعی شده است استفاده از این الگو ریتم با مثال های بسیار ساده توضیح داده شود بعد در قدم بعدی برنامه نوشته شده بر روی یک سیستم نمونه بسیار ساده پیاده شود و نهایتاً برای یک سیستم واقعی این کار انجام شود.