سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هوشمند صفری – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
عزت الله فرشادفر – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

تولید تیمارهیا زراعی پایدار یکی از اهداف مهم متخصصین علوم زراعت و اصلاح نباتات است مکان یابی محل استقرار ژن هایی که صفات مرتبط با پایداری یک ژنوتیپ را در محیط های مختلف کنترل می کند. راهنمای خوبی جهت برنامه های اصلاحی است.