سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سیدی علم آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دا
محمدحسین نساجیان زواره – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دا
حمیدرضا مرادی – استاد یار دانشکده منا

چکیده:

توجه به محیط زیست و از آن جمله مواد زاید جامد مسئله ای است که در سال های اخیر مورد توجه خاص جهانیان قرار گرفته است . انسان و بسیاری از موجودات کره زمین به شیوه های مختلف زبالهساز هستند که کنترل آن نوعی تضمین در سلامت و بقای محیط زیست به شمار میآید . طبق شواهد موجود علت اصلی توجه به این امر اشاعه بیماری و هجوم حیوانات وحشی به اماکن مسکونی و تعفن حاصل از تلمبار مواد زاید در محیط زیست بوده است . از آن پس بازتاب آلودگی و بیماری های منتقله از زباله موجب گردیده است که علم بهداشت زباله و مهندسی مواد زاید جامد بیش از پیش مورد توجه مسئولان و متخصصان محیط زیست قرار گیرد . متداول ترین روش دفن زباله در سراسر دنیا دفن بهداشتی زباله است . این روش نیاز به کمترین امکانات و تجهیزات و پرسنل داشته و ارزان تر است ولی نیاز به کارشناسی دقیق دارد . در دفن بهداشتی زباله موارد زیادی باید مد نظر قرار گیرند که تکنیک GIS این کار را به راحتی و با دقت زیاد انجام می دهد . جهت تعیین بهترین مکان برای دفن زباله در منطقه نقشه های مورد نیاز که شامل نقشه های توپوگرافی منطقه، زمین شناسی، خاک، پوشش گیاهی، آبراهه ها، جاده ها، کاربری اراضی و مناطق مسکونی بودند تهیه و در محیط Arc info و Arc view رقومی گردید . سپس نقشه های حاصله همپوشانی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند . در نتیجه ۵ منطقه که با در نظر گرفتن همه شرایط برای دفن زباله در منطقه مناسب بودند روی نقشه توپوگرافی مشخص گردیدند