سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود هوشمند – سرپرست آزمایشگاه ژنتیک پزشکی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

چکیده:

میتوکندری اندامکی میله ای شکل است که صدها از آن در هر سلول انسانی حضور دارد تولیدکنندهATP و کارخانه قدرتمند سلولی است.