سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ستار احمدی، – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
همایون اشراقی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران

چکیده:

برهم کنشتپ کوتاه لیزر با پلاسمای مغناطیدهی دو بعدی مرور شده سپس میدانهای الکترومغناطیسی و سرعت سیالی پلاسما که پشت س ر تپ به وجود م ی آیند به طور تحلیلی محاسبه می شوند. برای مشاهد ه ی تابش چر نکوف، مقادیر این میدانها بصورت عددی محاسبه شده و نمودارهای سه بعدی آنها رسم میشوند. این امر به ما این امکان را می دهد تا بتوانیم نتایج خودر را با آنچه پیش از این به دست آمده بود مقایسه کنیم.