سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدخلج امیرحسینی – کارشناس ارشد مکانیک، شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

چکیده:

در این مقاله عملیات بارگیری سکوی تولید میدان گازی پارس جنوبی (فاز اول) مورد بررسی قرار می گیرد. سکوی تولید، مهم ترین وسنگین ترین سکوی این میدان با وزن ۷۰۰۰ تن می باشد. بارج مورد استفاده جهت عملیات بارگیری، بارج ۱۲۴ SADRA FLB ، ساخته شده درحوض خشک (dry dock) جزیره صنعتی شرکت صدرا می باشد. سیستم های اصلی مورد بحث، سیستم مهار (mooting) ، سیستم هل و کشش (push/pull) و سیستم بالاست (ballast) می باشند. سیستم مهار، به منظور همراستا کردن تیرهای پایه (skid) روی بارج و خشکی به کار رفته و کشش ایجاد شده در خطوط مهار، تابع سرعت جریان جزر ومدی و سرعت باد می باشد. سیستم هل و کشش، برای کشیدن عرشه از محل ساخت به روی بارج استفاده می شود. به دلیل محدودیت می نیمم بارگسیختگی وایرها و ظرفیت بولاردها (bollard) ، جک های کشش باید روی بارج قرار بگیرند. سیستم بالاست دارای ۴ پمپ با ظرفیت ۱۲۰۰ متر مکعب بر ساعت بوده و عملیات بالاست ازکنسول کنترلی مرکزی با تحریک مناسب شیرها و پمپ ها صورت می پذیرد. مقدار مناسب آب موجود در هر مخزن، با توجه به مدل عملیات بارگیری، که در آن اثر حرکت بار روی بارج و همچنین جزر ومد ، لحاظ شده اند، محاسبه می شود.