سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سهیلی فرد – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
حسین محمدی شجاع – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ، از روش اینکلوژن معادل برای بدست آوردن میدان تنش در الیاف استوانه ای با پوشش متغیراستفاده می گردد، بدین ترتیب که تابع تغییرات پوشش بصورت پله ای تقریب زده شده پوشش به چند لایه که هر کدام دارای خواص الاستیک یکنواخت می باشند تقسیم می گردد. بنابراین مساله به حالت ناخالصی چند گانه تبدیل شده و با معادل قرار دادن آن با اینکلوژن چندگانه می توان کرنش ویژه را در هر لایه بدست آورد. برای نشان دادن کارایی این روش دو حالت ا لیاف نرم و سخت با پوششهای با توابع تغییرات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و برای هر کدام تنشهای شعاعی، مماسی و در راستای محور الیاف محاسبه شده و بصورت نموداری بر حسب r رسم شده است