سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریبرز ناطقی الهی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
کاوه درخشانی زنوز – کارشناس ارشد زلزله شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

چکیده:

بر اساس نیازهای موجود در عرصه ساختمان سازی در دهه های اخیر، یک بحث جدید تحت عنوان، کنترل لرزه ای سازه ها مطرح شده است. یکی از این روشها استفاده از سیستمهای میراگر مایع می باشد که در دو نوع آمیختگی و ستونی در منابع علمی مورد بحث قرار گرفته است. در این تحقیق بااستفاده از یک روش ابتکاری به مدلسازی رایانه ای میراگرهای مایع ستونی در سازه پرداخته شده است. در این خصوص پس از بیان روند طراحی سیستم های سازه ای به همراه میراگرهای مایع ستونی، حالات مختلفی از سیستمهای سازه ای فولادی از جنبه های مختلف در یک سازه ۲۰ طبقه مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که این سیستمها در مقابل زلزله های مختلف رفتارمناسبی از نظر کاهش همزمان پاسخ تغییر مکان و شتاب سازه از خود بروز می نمایند.