سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا نجفی – دانشگاه بیرجند ایران
محمدرضا جاهدمطلق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه جبران سازی دینامیکی توان راکتیو جهت بهبود وضعیت ولتاژ و توان راکتیو در سیستمهایی قدرت مورد توجه قرارگرفته است . با بکارگیری SVC جهت تحقق این امر میتوان با طراحی کنترل مناسب به اهداف دیگری نظیر افزایش میزان میرایی نوسانات توان به منظور افزایش ظرفیت انتقال دست یافت . این امر به خصوص در سیستمهای قدرت بهم پیوسته با اتصالات ضعیف بسیار مهم خواهد بود . دو رو ش نوین طراحی کنترل SVC برای رسیدن به این هدف به نامهای کنترل کننده barg-bang و کنترل کننده ساختار متغیر می باشند . این مقاله چگونگی طراحی یک svc پایدارساز ساختار متغیر با استفاده از روش کنترل مد لغزشی را نشان می دهد . کنترل مد لغزشی یکی از روشهای کنترل مقاوم می باشد که با مقید
کردن مسیر حالت سیستم ، حساسیت آنرا نسبت به تغییر پارامترها و عوامل اختلال کم می نماید و امروزه کاربرد وسیعی در سیستمهای قدرت پیدا نموده است . در این مطالعه شبیه سازی گذرای یک سیستم قدرت نمونه برای دو محل مختلف نصب SVC یعنی شین ترمینال ژنراتور و شین ترمینال بار انجام شده است . همچنین با نصب یک بار غیر خطی در شینه SVC سعی شده تا سودمندی کنترل ساختار متغیر برای تغییرات در شاخصهای بارمشخص شود .