سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز
اتابک مشهدی کشتیبان – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله میرا کردن نوسانات پیچشی در سیستمهای انتقال جبران شده سری خازنی مورد بررسی قرار می گیرد، خازنهای جبرانساز سری در خط انتقال باعث پدیده نوسانات زیر سنکرون (SSR) می شوند. در مقالات مختلف روشهای متعددی برای پیشگیری از SSR بیان شده است . امروزه استفاده از ادوات FACTS مانند STATCOM به منظور بهبود توان انتقالی در شبکه،پایداری ولتاژ و میرا کردن نوساناتتوان بیشتر شده است. دراین مقاله میراکردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM قرار گرفته در وسط خط انتقالمورد بررسی قرار می گیرد.