سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه قدیری – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
فرهاد آلیانی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
علی اصغر سپاهی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
امین منصوری – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

میرمکیت یا رشد توأم کوارتز با فلدسپار غنی از سدیم میتواند در اثر تبلور آذرین، دگرشکلی تحت شرایط حالت جامد متاسوماتیسم تحت اثر ذوب بخشی یا تبلور بخشی و یا ترکیبی از فرآیندهای موجود حاصل شود. رابطه مستقیم بین دگرشکلی و فراوانی میرمکیت نقش زونهای گسلی را در تسهیل فرآیند متاسوماتیسم تأیید میکند، بطوریکه در مجموعه پلوتونیک الوند، میرمکیت بیشتر در گرانیتهای میلونیتی معمول است. در طی فرآیند متاسوماتیسم یونهای Na+ ،K+ و Ca+ میتوانند جابجا شوند، در نتیجه در طی این جابجاییهای یونی فلدسپارها میتوانند به یکدیگر تبدیل شده و بافت میرمکیت نیز ایجاد شود .