سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید سب کروح – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشگاه مازندران و مهندسی بین الم
سلمان نوروزی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه مازندران
سیدجمال حسین یپور – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه مازندران

چکیده:

هزینه بازرسی با توجه به در آمد بالای صنایع پتروشیمی قابل چشم پوشی است اما مسئله ای که بیشتر خودنمایی می کند وقفه زمانی وایست در تولید است.همچنین به جهت عدم امکان پیش بینی وقوع حوادث وشدت آنها روش تست های غیر مخرب (NDT) ناموفق می باشند.با در نظر گرفتن اینکه شرکت های پتروشیمی در زمان اورهال خود به بهبود سیستم می پردازند،انتظار این است که در خارج از این زمان مجبور به ایست و وقفه در خط تولید نشوند. در جداول مربوطه بازرسی فنی یکی از پتروشیمی های فعال کشوردرج شده است( ۱۴ واحد پتروشیمی وتمام محصولات فرعی و اصلی که قریب به ۴۰۰ محصول) که در آن میزان خوابیدن خط و تعداد تست های متنوع غیر مخرب از زمان شروع به کارهر واحد آورده شده است این نتایج از چند منظر قابل توجه است.
الف- هزینه مواد، بازرسی وتست ها
ب- وقفه در زمان تولید
ج- خطرو ریسک
با توجه به سه دیدگاه بررسی شده فوق به این نتیجه می رسیم که تست های غیر مخرب عمومی نمی تواند جواب گوی نیاز ما برای سیستم باشد به همین منظور تست های غیر مخرب ویژه ای را برای خطوط لوله ومخازن پیشنهاد وهر ۷روش) ( کدام را به تفضیل در مورد شرایط ، نحوه استفاده ، معایب ومضرات ان بحث می نماییم.