سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی زالی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده ازگنجینه های ژنی و مجموعه های گیاهی دربه نژادی گیاهان زراعی امری پذیرفته شده بوده و ازاین جهت برای حفظ و نگهداری نمونه ها سرمایه گذاریها قابل توجه بوده است باا فزایش سرمایه گذاری برای ایجادکلکسیون های گیاهی و بانکهای ژن خطرا زبین رفتن گونه های گیاهی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و کارشناسان علوم گیاهی و بیولوژی و به نژاد کنندگان میتوانند اطلاعات موردنیاز خود را متنوع تر ازگذشته و سریعتر ازهرزمان دراختیارداشته باشند علیرغم سرمایه گذاریهای انجام شده به خصوص درکشورهای درحال توسعه میزان بهره وری ازکلکسیون ها کم است و به نژادکنندگان کمتر موفق به استفاده عملی ازنمونه ها گردیده اند به نژادکنندگان میتوانند ازکلکسیون ها برای پرورش لینه های خالص پیدا نمودن سیستم های نرعقیمی برای کارهای پژوهشی و استفاده های عملی دستیابی به الل ها و یاژنهای جدید برای اصلاح واریته های موجود و ایجادتنوع ژنتیکی استفاده کنند توجه به تربیت نیروی انسانی ارزشیابی دقیق نمونه ها و حذف نمونه های غیرضروری و گسترش ارتباطات و همکاری با سایرکلکسیون ها میتواند درافزایش بهره وری ازکلکسیون های منطقه ای موثر باشد