سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
نازنین نیلی پورطباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشدطراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:
شهر به عنوان عالی ترین نمود تمدن بشری، نقش بنیادین در زندگی فردی و جمعی ساکنانش دارد. بنابراین نیازمند تامین استانداردهایی است که برای هر شهر و حتی محله با توجه به خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می تواند متفاوت باشد. این معیارها همان کیفیت زندگی است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان موفقیت مداخلات انجام گرفته و همچنین شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی محله ای در محلات تاریخی شهر اصفهان است که در واقع نمایانگر میزان اثرات کیفی به جا مانده از اجرای پروژه های بهسازی و نوسازی است. مطالعه موردی روی دو محله مجاور و تاریخی جویباره(مورد مداخله قرار گرفته )و محله شهشان( به حال خود رها شده )می باشد. روش تحقیق این پژوهش به صورت تحلیلی توصیفی و اسنادی پیمایشی است. در مقاله حاضر تعدادی از شاخص های کیفیت میزان تاثیر هر یک بررسی AHP زندگی در نظر گرفته شد و با روش شد. در نهایت تاثیر مثبت قرارگیری شاخص های ذهنی در کنار شاخص های عینی مشخص گردید