سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حیدری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه سماگوش – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمحمدتقی بطحائی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از فاکتورهائی که باید در طراحی خطوط فشار قوی درنظر گرفت، میزان تداخل رادیویی و تلویزیونی ناشی از پدیده کرونا روی این خطوط میباشد . بدین جهت خطوط انتقال فشارقوی باید به گونه ای طرح شوند که میزان تداخل رادیو یی و تلویزیو نی در خارج حریم خط از م قدار مشخصی بالاتر نرود . در این مقاله سعی داریم عوامل مؤثر بر میزان تداخل رادیویی و تلویزیونی ناشی از پدیده کرونا را مورد بررسی قرار داده و به معرفی یکی از روشهای پیش بینی سطح تداخل که کمترین خطا را داشته باشد بپردازیم .
بسته نرم افزاری محاوره ای جهت استفاده طراحان تهیه شده است که بصورت آسان می توان با آن کار کرد و نتایج قابل اطمینانی را بدست آورد که در طراحی خطوط فشار قوی در صنعت برق بسیار مفید هستند .