سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمدعلی بهمن پور – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

با اینکه تلفات توان که عامل الزم آور در سرمایه گذاری است از تلفات انرژی مهمتر است اما در آمارها فقط تلفات انرژی ذکر می گردد. تلفات انرژی در سیستم تولید و انتقال و توزیع نیرو در سال ۷۹، ۲۱/۳ درصد و حدود ۶۰ درصد این رقم یعنی ۱۲/۹ درصد از تلفات، مربوط به بخش توزیع نیرو بوده که خود چای بسی نگرانی را دارد اما این نگرانی متاسفانه به همین جا محدود نمی گردد زیرا درصد تلفات توان(که با مجذور بارهای عبوری از اجزاء سیستم متناسب است) نسبت به توان ساعات پیک بار بسیار بالاتر از آن ۲۱/۳ یا ۱۲/۹ درصد می باشد. در مدلی که طی مقاله ارائه خواهد شد تلاش خواهد گردید مقدار مولفه های دیماند تلفات همزمان متناظر با تلفات انرژی بی باری و بارداری تعیین گردد. و آنگاه با استفاده از اطلاعات مهم آماری صنعت برق کشور نخست میزان مولفه های درصد تلفات توان بی باری و بارداری سیستم توزیع نیرو تعیین گردد که به رقم حدود ۱۸ درصد بالغ می شود و آنگاه با تعمیم مدل برای کل سیستم قدرت صنعت برق کشور میزان مولفه های درصد تلفات توان بی باری و بارداری کل صنعت برق کشور به نحوی تخمینی محاسبه گردد که به رقم حدود ۲۷ درصد بالغ می شود. در تعیین مولفه تلفات توان بارداری، کاربرد مدل ضریب تلفات برحسب ضریب بار اجتناب ناپذیر بوده و چون برای تعیین این مدل برای صنعت برق کشور تحقیقات کافی انجام نپذیرفته لذا صرفا به تحقیقات و مراجع محدود موجود بسنده شده که خود ضرورت انجام تحقیقاتی گسترده تر برای این مهم را بیان می کند.