سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
حبیب اکبرزاده بنگر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

در اعضای خمشی دارای بتن با مقاومت بالا میزان حد بالای فولاد کششی بر اساس اقتضای شکست کششی بعلاوه ظرفیت کافی چرخش بنا می شود. با این وجود روشهای بدست آوردن حداکثر میزان فولاد فشاری در یک مقطع دارای فولاد مضاعف با هیچ یک از روشهای منطقی (ریاضی) مرتبط نمی باشد. در این مقاله یک معیار کمی برای سنجیدن حد بالای میزان فولاد فشاری () در چنین اعضائی پیشنهاد شده است. همچنین نشان داده شده است که این معیار کمی () می تواند از تراکم فولاد با توجه به طراحی ویژه و از بررسیهایی که به ظرفیت باربری فشار قطری مرتبط می شود، محاسبه گردد. برای مواردی که بارگذاری خمشی نسبت به برش حاکم باشد، () بوسیله معیار تراکم تعیین می شود. در ا ین مقاله پارامترهای تاثیر گذار بر () شامل ( مقاومت بتن، هندسه تیرها (ابعاد سطح مقطع و پوشش بتن)، قطر میلگردهای فولادی) بررسی شده است