سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فریبا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین خادمی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی مهم در مناطق خشک تا نیمه خشک جهان می باشد که زیان های جانی و مالی فراوانی برای انسان به همراه دارد. هدف از این پژوهش بررسی میزان فرونشست اتمسفری در نقاط متفاوت شهر کرمان بعنوان یکی از شهرهای مهم مناطق خشک کشور با پتانسیل بالای تولید گرد و غبار می باشد. برای این منظور ۳۵ تله نمونه گیر گرد و غبار در نقاط مختلف شهر قرار داده شد و میزان گرد و غبار فرونشسته طی ماههای اردیبهشت و خرداد اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد متوسط میزان گرد و غبار در اردیبهشت ماه ۴/۱۷ تن در کیلومتر مربع و خرداد ماه ۸/۸ تن در کیلومتر مربع است که با در نظر گرفتن مساحت و جمعیت کل شهر کرمان وزن فرونشست اتمسفری بر سطح شهر در یک دوره دو ماهه ۲/۳۴۳۲ تن می باشد که سهم هر نفر ۷/ ۵ کیلوگرم است. بنابراین فرونشست این مقدار گرد و غبار زیاد بوده و نیاز به شناخت و کنترل منشأ گرد و غبارهای شهر کرمان جهت مدیریت و برنامه ریزی مناسب امری ضروری می باشد.