سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غروی – دبیر میزگرد
مهنما – عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
نوروزی – مدیر عامل شرکت تابلیه
مفیدی – مدیر عامل شرکت تابلیه

چکیده:

بعد از برگزاری میزگرد دیروز درباره «توانمندی های داخل کشور در ساخت تجهیزات نیروگاه های آبی» بود. با میزگرد امروز در مورد «ساختار اجرایی پروژه های نیروگاه های آبی» در خدمتتان هستیم من سعی می کنم توضیح کوتاه و مختصری در موردمباحثی که امکان طرح در این میزگرد را دارد، ارائه کنم. بعد، از عزیزان حضار در میزگرد خواص می کنم نقطه نظرات کلی خودشان را در فرصت کوتاه بفرمایند وسپس میزگرد را به صورت پرسش و پاسخ با حضار و بحث هایی در خصوص ساختار اجرایی پروژه های نیروگاه های آبی ادامه می دهیم و در انتها جمع بندی خواهم کرد. به طور کلی موضوع نظام فنی و اجرایی در کشور و نقش عوامل کارفرما، پیمانکار، مشاور یا در این اواخر عامل چهارم که به این نظام اضافه شده است، همواره مورد بحث بوده و نحوه ی اجرای پروژه ها و به طور کلی مسئله ی اصلی در اجرای پروژه ها ساختار اجرایی است یا نظام مدیریتی است و در اصل، مدیریت و نظام اجرایی و ساختار اجرایی چگونه با هم در تعامل هستند، از مباحث این میزگرد است. خوشبختانه در این میزگرد مدیران و عزیزانی حضو ردارند که سابقه ی طولانی در مدیریت در بخش های مختلف کشور، پیمانکاری بخش خصوصی، بخش دولتی، بخش کارفرمایی، بخش مدیریت نهادی را بر عهده دارند و ما می توانیم با دیدگاه های متفاوت بخش های مختلف آشنا بشویم و بشنویم و ببینیم که چه دستاوردهاییدر این مدت به دست آمدهاست.