سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد جهانگردی – دکتری پترولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، دپارتمان علوم زمین، دا
سولماز بشارتی – کارشناس ارشد پترولوژی،، دپارتمان علوم زمین، دانشگاه تبریز
زهرا خدایارزاده صوفیانی – کارشناس ارشد پترولوژی، دپارتمان علوم زمین، دانشگاه تبریز

چکیده:

توده نفوذی ینگی اسپیران در محدوده نقشه ۱/۱۰۰۰۰۰ تبریز و در زون زمین ساختی البرز غرب – آذربایجان، در ۲۲ کیلومتری شمال شهر تبریزواقع شده است.این توده در داخل رسوبات تیپ فلش کرتاسه و مارن های گچ و نمکدار میوسن نفوذ کرده است که رسوبات فیلش را در حد رخساره آلبیت – اپیدوت هورنفلس در کنتاکت دگرگون کرده ولی مرز توده با رسوبات میوسن گسله می باشد. با استفاده از نتایج آنالیز داده ها، توده ترکیبی در حد دیوریت،هورنبلند دیوریت داشته و کانی های اصلی تشکیل دهنده آن عبارتن از پلاژیوکلاز، هورنبلند، کلینوپیروکسن و کانی های فرعی شامل کوارتز و الکالی فلدسپار، کلینوپیروکسن و بیوتیت می باشد. آپاتیت ، اسفن و کانیهای اپک ب عنوان کانی های متفرقه حضور دارند. بدلیل دگرسانی وسیع توده، اکثر کانی های اصلی به کانی های ثانویه نظیر سرسیت، اسکاپولیت، کلریت، زئولیت، پرهنیت ، ترمولیت، کلسیت و بیوتیت تبدیل شده اند. رایج ترین بافت های موجود شامل بافت گرانولار و پوئی کلیتیک می باشد. مطالعات XRD و تجزیه شیمیایی کانی هورنبلندنشان می دهد که این کانی دارای ترکیب پاراگازیت می باشد بارومتری آمفیبول فشارحدود ۵ کیلوبار را برای جایگزینی این توده مشخص کرده است.