سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین رفیع زاده – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم ارجمند – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در طراحی مدارات منطقی خیلی از موارد مایلیم که چند مدار با چند خروجی متفاوت را به صورت مینیمم دو سطحی ( حداقل تأخیر زمانی با مینیمم گیتهای منطقی ) طرح کنیم بعنوان مثال طراحی مدارات منطقی با PAL ها ، اگر متغیرهای ورودی و تعداد توابع ( مدارات ) زیاد باشد مایلیم این کار را با کامپیوتر انجام دهیم، راه پیشنهادی من با استفاده از الگوریتم Quine McClusky یک الگوریتم کامپیوتری برای طرح مینیمم دو سطحی مدارات منطقی پیشنهاد می کند . تمام عکسهای استفاده شده در این مقاله از برنامه کامپیوتری که بر اساس الگوریتم پیشنهادی نوشته ام، تهیه شده است