سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید محی الدین جعفری – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان بوشهر
احمد شمیرانی – دانشکده ی علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
بهاءالدین حمدی – سازمان زمین شناسی کشور
عباس صادقی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سازند سلطانیه در منطقه ۳۲/۵ کیلومتری شمال شرقی شاهین دژ در جوار رشته کوه محمودخان با روندی شمالغرب جنوب شرقی از گسترش قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق مشخص گردید که سازند سلطانیه از نظر ترکیب سنگ شناختی شباهت بسیار زیادی با رسوبات هم ارز خود در دیگر نقاط ایران بویژه نواحی البرز-آذربایجان دارد. سازند سلطانیه در این منطقه به ۵ واحد سنگ چینه شناختی شامل دولومیت زیرین، شیل زیرین، دولومیت میانی، شیل بالایی و دولومیت بالایی تفکیک گردید. با توجه به فسیل های به دست آمده از واحد شیل زیرین سن وندین بالایی برای واحدهای ۱ و ۲ این سازند محرز گردیده است. بر اساس توالی چینه شناسی در مقطع و قرار گرفتن واحد کربناتی بر روی شیل های وندین واحدهای ۳ و ۴ و ۵ سازند سلطانیه، کامبرین زیرین تعیین شده است. در این پژوهش برای نخستین بار آثاری از فسیل های سیانوباکتری ها درون چرت های دولومیت بالایی این سازند گزارش می شود. همچنین محیط رسوبی این سازند دوزمانه در یک دریای برقاره ای (Epicontinental) بوده است.