سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام یوسف زاده – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
خسرو خسروتهرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مسیح افقه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در زمانهای کامپانین – مائسترشتین د رمحدوده جنوب خاوری نئوتتیس مجموعه ای غنی از رسوبات روسیت دار گسترش یافته است که در زاگرس سازند تاربور نامیده می شوند.مطالعه ۱۰۰ نمونه برداشت شده از ۲۲۸ متر نهشته های سازند تاربور در برش چینه شناسی مورد نظر در ۹۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز منجر به شناسایی گونه ها و جنسهای فرامینیفراهای بنتیک شد. از بررسی مجموعه فرامینیفرهای مطالعه شده چنین بر می آید که سن نهشته ها در برش مورد مطالعه مائستریشتین می باشد و میتواند با بایوزون ۳۷ وایند مقایسه شود.