سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین کامیابی شادان – گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین
علی حبیبی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم
خسرو تهرانی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم

چکیده:

نهشته های کرتاسه بالایی در برش اسفیج کوچک در یک کیلومتری خاور تفرش با ۱۶۱/۷ متر ضخامت عمدتا از ماسه های آهکی و آهک ماسه ای در پایین و آهکهای مارنی در بالا تشکیل شده است . مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک و اینوسرامیدهای این برش منجر به شناسایی و ۴۲ گونه فرامینیفرا از ۲۳ جنس و ۸ گونه اینوسرامید از ۲ جنس گردید حضور و گسترش فرامینیفرها و اینوسرامیدها در طول این برش سن سنومانین تا تورونین بالایی (؟ کنیاسین آغازین ) را تایید می نماید.