سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اصغر ثیاب قدسی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه
یعقوب لاسمی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

دریاچه ارومیه یکی از پست ترین فرو نشست های ناحیه آذربایجان را تشکیل داده و دور تا دور آن را کوههای مرتفعی با بلندی بیش از ۲۰۰ متر فرا گرفته است. بیش از ۱۰۲ جزیره کوچک و بزرگ در دریاچه ارومیه وجود دارد که بنظر می رسد این جزایر بازمانده هایی از بلوگ گسلیده باشند.
سنگهای مربوط به نهشته های قم در کرانه غربی دریاچه ارومیه دارای گسترش زیاد می باشد و روی سنگهای کهن تر از خود با دگرشینی زاویه دار قرار گرفته است.سنگهای تشکیل دهندهاین سازند، از نظر زمانی و در بعضی قسمتها تا حدودی لیتولوژی قابل مقایسه با سازند قم در ایران مرکزی هستند.
با توجه به اینکه قسمت غرب دریاچه ارومیه را در واقع می توان حاشیه شمال غربی حوضه رسوبی قم دانست و تاکنون نیز مطالعات دقیقی بر روی این رسوبات انجام نگرفته است و از لحاظبیواستراتیگرافی در خاله ابهام قرار دارد، بنابراین، بنا به اهمیت موضوع جهت مطالعه اساسی و دقیق تر فسیل شناسی و محیط رسوبی مقاطع کوه علی ایمان و جزیره کبودان در شمال غربی حوضه انتخابو نمونه برداری انجام گردید. با توجه به مطلعات میکروسکوپی از نمونه های برداشته شده و بادر نظر گرفتن واحدهای بیواستراتیگرافی و مجموعه فسیل موجود، به واسطه ظهور فسیل های شاخصی چون Niogypsinoides و Neoalveolina ورسم ستون چینه شناسی ، سن لایه های این مناطق معادل سازند قم (اکیتانین – بوردیگالین) تعیین گردید.
بررسی تغییرات عمودی میکروفاسیس ها در توالی رسوبی مقاطع مورد مطالعه با دید چینه شناسی بعد دیگری از مطالعه بود کهنحوه و شرایط رسوبگذاری سازند قم را در نواحی مورد مطالعه در این مقاله را روشن ساخت.