سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی کلانتری –
ایرج مومنی –
حسین مصدق –
رضا اهری پور –

چکیده:

رخنمون مناسبی از رسوبات سازند مبارک به ضخامت حدود ۱۱۵ متر در شمالغرب دامغان ( معدن بالاست ) وجوددارد . مطالعة این رخنمون منجر به تفکیک ۴ واحد سنگ شناسی، ۳ بیوزون و شناسایی ۱۲ جنس و ۱۵ گونه از فرامینیفرهای بنتیک و جابکهای آهکی گردیده است . سازند مذکور در منطقة مورد مطالعه براساسمیکروفسیلهای شاخص ( فرامینیفرو جلبکهای آهکی ) از خانوادة ,Tournayellidae, Endothyridae Palaeospiroplectamminidae, Earlandiidae, Earlandinitidaeو … دارای سنTournaisian Lower – LowerVisean می باشد . سازند مبارک در منطقة مذکور با مرز پیوسته و تدریجی روی آهکهایماسه ای کرم رنگ سازند جیرود ( دونین بالایی ) و با ناپیوستگی فرسایشی ) Disconformity) با ظهور عدسیهای لاتریتی در زیر کنگلومرای برشی قاعدة سازنددورود ( پرمین زیرین ) قرار دارد . واحدهای سنگ شناسی برش مورد مطالعه به شرح ذیل می باشد : -۱ تناوب شیل و آهکهای خاکستری نازک لایه بیوژنیک -۲ تناوب آهکهای خاکستری تیره متوسط لایه و ضخیم لایه بیوژنیک همراه با بین لایه های شیلی -۳ آهکهای ضخیم لایه خاکستری ندولار -۴ تناوب آهکهای ضخیم لایه خاکستری تیره وآهکهای دولومیتی کرم رنگ با میان لایه های شیل .