سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبداله پاشازانوسی – کارشناس ارشد سازه، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق مطالعات تصاویر میکروسکوپی (SEM) بتن های با مقاومت بالای دارای پوزولان (۲۰درصد وزنی سیمان) و میکروسیلیس (۱۰درصد وزنی سیمان) و نمونه فاقد پوزولان و میکروسیلیس انجام شد. همچنین نمونه ها دارای فوق روان کننده و نسبتهای مختلف آب به سیمان و مصالح با خواص فیزیکی و شیمیایی ثابت و سیمان تیپ II بودند. مطالعات تصاویر میکروسکوپی را در سنین مختلف (۲۸و۹۰روز) انجام شد و در تصاویری ارائه شده است. مقاومت فشاری بتن های پوزولانی بیشتر از ۱۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع بود و بنابراین این نوع بتن ها را می توان در زمره بتن های با عملکرد برتر مقاومت خیلی زیاد پوزولانی (HPHSC) بشمار آورد. مدول الاستیسیته دینامیکی بوسیله ارسال امواج التراسونیک، تعیین زمان و سرعت عبور امواج با استفاده از روابط مربوطه بدست آمد. با استفاده از مدول الاستیسیته دینامیکی می توانیم مدول الاستیسیته استاتیکی را بدست بیاوریم و از این پارامتر برای طراحی سازه های بتنی استفاده کنیم. بوسیله این روش نیز می توان با مقایسه زمان و سرعت عبور پالس عبوری از نمونه ها، نفوذ پذیری آنها را با هم مقایسه نمود.