سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن حیدری – کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
جلیل صالحی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد – مرکز پژوهش ومهندسی سطح ایران
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، میکروساختار و مورفولوژی پوشش ه ای رسوب بخار یونی آلومینیومIVD-Alرویفولاد ابزاری گرمکارAISI H11با تغییر برخی از پارامترها مورد مطالعه قرار گرفته است . ازمدل های تورنتون و موکان دمچی -شین جهت مقایسه وتطبیق مورفولوژی پوشش بهره گرفته شد . تصاویرمیکروسکوپ نوری از سطح و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مقطع عرضی پوشش ها ساختاری متغیر از ستونی متخلخل تا ستونی مت راکم را نشان داد . با افزایش دمای زیر لایه ( افزایش نسبت T/Tm)ساختار به سمت پوشش هایی با مورفولوژی متراکم تر سوق می یابد . افزایشبایاس و کاهش فشار گاز آرگون نیز تا مقدار مشخصی پوشش را متراکم تر می کند. با توجه به کاربرد اصلی این پوشش ها درحفاظت از خورگی آلیاژهای آهنی و جایگزینی پوشش آبکاری الکتریکی کادمیم، ساختار متراکم مطلوب تر است و پارامترهای فرایند به نحوی باید بهینه شود تا پوششی با ساختار متراکم حاصل شود. در ادامه، پوشش های ضخیم تر در دو مرحله ایجاد شد و مورفولوژی پوشش های دولایه نیز با تغییر شدت پراکنش بین دولایه، مورد ارزیابی قرار گرفت.