سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فریبا فروغی – تهران، دانشکده شهید بهشتی دانشکده علوم زمین گروه زمین شناسی
عباس صادقی – تهران، دانشکده شهید بهشتی دانشکده علوم زمین گروه زمین شناسی

چکیده:

به منظور مطالعه سازند آبدراز در مقطع چینه شناسی روستای طاهرآباد، توالی به ضخامت ۲۱۲۷/۴۱ متر مورد نمونه برداری و بررسی دقیق چینه شناسی قرار گرفته است که ۱۵۴/۵۱ متر آن به راس سازند آیتامیر، ۱۹۵۵/۵ متر به سازند آبدارز و ۱۷/۴ متر به قادعده سازند آب تلخ تعلق دارد. لیتولوژی عمده این سازند، شیل و مارنهای خاکستری روشن متمایل به آبی همراه با چهار واحد آ]ک چاکی می باشد. مرز زیرین با سازند آیتامیر بصورت پاراکانفرمیتی و مرز بالایی با سازند آب تلخ همشیب و همراه با پیوستگی رسوبی است. در این مطالعات ۷۰ گونه فرامینیفر از ۳۵ جنس شناسایی و معرفی شده است. براساس فرامینیفرهای پلانکتونی و جامعه فسیلی همراه شناسایی شده، سن افقهای انتهایی سازند آیتامیر اواخر سنومانین و سن سازند آبدراز تورونین میانی تا کامپانین تعیین شده است. یک نبود چینه شناسی در حد فاصل اواخر سنومانین- تورونین میانی این حوضه مشهود است که تحت تأثیر عملکرد فاز ساب هرسی بوجود آمده است. سن افقهای قاعده ای سازند آب تلخ نیز کامپانین بالایی تعیین شده است.