سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود آقاعلی گل – بخش فیزیک هسته ای، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهر
علی باقی زاده – بخش فیزیک هسته ای، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهر
امیدرضا کاکوئی – بخش فیزیک هسته ای، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهر
محمد لامعی رشتی – بخش فیزیک هسته ای، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهر

چکیده:

در این مقاله چگونگی توزیع عناصر کم مقدار در کبد انسان با استفاده از روش میکرو پیکسی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که بافت کبد دارای توزیع عنصری یکنواخت و همگنی نبوده، و این ناهمگنی با استفاده ازمیکروسکوپ روبشی پروتون تعیین شده است .