سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – بخش زمین شناسی – دانشگاه تربیت معلم
مسعود لطف پور – بخش زمین شناسی – دانشگاه تربیت معلم
علیرضا طهماسبی – بخش زمین شناسی – دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

سازند الیکا در بخشهای وسیعی از زون البرزرخنمون دارد و در دامنه های جنوبی البرز مرکزی از ضخامت و تنوع رخساره ای فراوانی برخوردار است. یکی از ضخیم ترین و کامل ترین برشهای چینه ای سازند الیکا در ناحیه شهمیرزاد و در ۲۴ کیلومتری شمال سمنن قرار دارد که جهت بررسی های میکروفاسیس ، محیط رسوبی و سکانس استراتیگرافی مورد مطالعه قرار گرفته است.
در ای ناحیه سازند الیکا با ناپیوستگی هم شیب بر روی سنگهای آهکی سازند مبارک با سن کربونیفر زیرین قرار دارد و سطح ناپیوستگی اشاره شده معمولا با یک افق لاتریتی ضخیم و قرمز رنگ مشخص می گردد. در مرزبالایی سازند الیکا نیز یک ناپیوستگی بزرگ و ناحیه ای ملاحظه می گردد که در این محدوده زمانی فرصت کافی برای کارستی شدن ، لاتریت وبوکسیت زایی و همچنین فعالیتهای آتشفشانی فراهم شده است. فعالیت های آتشفشانی با توجه به وجود یک افق ضخیم ملافیری در مرز بالایی سازند الیکا در منطقه شهمیرزاد مشخص می شود.
مطالعات انجامشده نشان می دهد که سنگ های کربناته موجود در سازند الیکا در یک شرایط دریایی کم عمق در حاشیه شمالی و غیر فعال (Passive margin) قاره کیمرین و در جنوب اقیانوس پالئوتتیس تشکیل شده است. این سنگها در پلاتفرموسیعی در شرایط اقلیمی گرم و خشک مشابه خلیج فارس امروزی تشکیل شده اند.