سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریسا غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمدحسین آدابی – عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی
بیتا ارباب – شرکت نفت فلات قاره

چکیده:

مقطع کوه سیاه در ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر اهرم در استان بوشهر واقع شده است. سازند سروک در این منطقه دارای ضخامتی حدود ۱۹۲ متر بوده و در زمان سنوماتین نهشته شده است. مقطع سروک در چاه موند و در استان بوشهر دارای ضخامتی حدود ۲۹۳ متر می باشد.براساس مطالعات پتروگرافی تعداد ۱۵ میکروفاسیس که در محیط های لاگون، پشت ریف، ریف، جلو ریف، دریای باز کم عمق و بخش عمیق قرار دارند. شناسایی شده است. مدل رسوبی این نهشته ها، رسوب گذاری در یک رمپ کربناته را نشان می دهد. مطالعه عناصر اصلی و فرعی (Ca,Mg,Mn,Fe,Na,Sr) بیانگر مینرالوژی اولیه آراگونیتی در این سازند می باشد. مطالعات عنصری نشان می دهد که این کربنات ها تحت تأثیر فرآیندهای دیاژنتیکی متائوریکی در یک سیستم دیاژنری تقریبا بسته(Semi- closed system) قرار گرفته اند. براساس مطالعات پتروفیزیکی، با استفاده از نرم افزار IP ، ۹ زون در سازند سروک شناسایی شده، که زون شماره ۶ با میانگین تخلخل ۴۹/۱۷ درصد و میانگین تراوایی ۶۵/۳۸ میلی دارسی بهترین کیفیت مخزنی را داراست.